green

Vi tar ansvar

Utskrift

Från ett träd till ett annat
När du väljer att klimatkompensera ditt papper går avgiften raka vägen till Plan Vivos plantering och skogsvårdsprojekt i Mocambique. Det innebär att samma mängd koldioxid som släppts ut vid tillverkning och transport av ditt papper binds in i de nyplanterade träden.
Läs mer på Antalis hemsida

Vi tänker grönt

Hänsynstagande till miljö och hållbarhet blir allt viktigare.
Vi väljer alltid närproducerat papper i första hand från pappersbruk i Sverige och Finland.
Vi tar också vårt sociala ansvar och väljer om möjligt spårbarhetsmärkt papper som främjar ett miljöanpassat och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar.

Vår policy vid nyinvesteringar är alltid att välja miljö före pris.
För att alltid vara uppdaterade har vi löpande utbildning i vårt miljötänkande. Att ligga i framkant inom miljötänkande tar både tid, pengar och kraft i anspråk men vi känner att framtiden för RK tryck ligger inom hållbarhet och miljötänkande. Vi är övertygade om att detta kommer att spela en allt viktigare roll när du väljer samarbetspartner.